Søknadsskjema

Søknad om studenthybel på Fjellhaug studentheim
Vennligst fyll ut alle felt. Søknader som ikke fylles ut riktig vil heller ikke bli tatt til betraktning

Personlige opplysninger

Fornavn
Etternavn
Fødselsdato (dd/mm/åååå)
Statsborgerskap
Sivilstand Gift
Ugift
e-Post
Mobiltelefon
Evt. alternativ telefon
Språk
Kjønn Mann
Kvinne
Adresse
Land

Info om skolegang

Hva skal du studere?
Studiested
Studium påbegynt (år)
Tidligere studier

Nærmaste pårørende

Noen vi kan kontakte dersom noe skjer mens du bor hos oss

Navn
Adresse
Mobiltelefon     e-Post

Referanse

Skal kjenne søkeren godt, men ikke være i slekt

Navn
Adresse
Mobiltelefon     e-Post

Kommentarer

Hvorfor søker du studenthybel på Fjellhaug studentheim

Normalt betraktes søknaden å gjelde for nærmeste opptak (1.januar eller 1.juli). Dersom du har andre ønsker vennligst presiser

Søknadsfrist for de vanlige opptaksdatoene er to måneder i forveien (1. mai eller 1. november)

Jeg har lest og godtar "Husordensregler", "Reglement for leie" og "Generelle bestemmelser vedrørende leieforholdet på Fjellhaug skoler" og søker herved om plass på enkelthybel.